FAQ

Jak się przygotować do zabiegów rehabilitacyjnych? Czy zabiegi są bolesne? Czy na zabiegi odpłatne muszę mieć skierowanie? Co jeśli jestem chory i nie mogę przyjść na zabiegi? Czy codziennie muszę chodzić na tą samą godzinę zabiegów? Jak się przygotować do masażu?

W trakcie ustalania terminu zabiegów pacjent otrzyma informacje w co powinien być wyposażony, w każdym przypadku jest to ręcznik bądź prześcieradło oraz buty na zmianę  (klapki, buty z białą podeszwą)

W rejestracji przychodni istnieję możliwość kupna jednorazowych ochraniaczy na buty. 

Pamiętaj, aby zadbać o czystość i higienę osobistą przed zabiegami.

Jeśli pacjent dostał skierowanie na ćwiczenia grupowe - rehabilitant  dostosuje poziom trudności wykonywanych ćwiczeń do możliwości grupy, a także do dysfunkcji, z którymi się oni zgłosili - wtedy ćwiczenia (przez które rozumiem ćwiczenia na matach, z piłką gimnastyczną itd.) nie powinny powodować bólu.
Jeśli natomiast pacjent ma zaplanowane indywidualne terapie z fizjoterapeutą – wszystko zależy od technik i metod terapeutycznych, którymi pracuje dany rehabilitant i które uzna za najbardziej stosowne. Każdy z terapeutów - używa różnych technik, ale dążymy do tego samego celu. Faktycznie, istnieje grupa metod, które oscylują w granicach bólu, ale fizjoterapeuta zawsze kontroluje reakcje organizmu pacjenta (oraz jego mimikę), nie robi się niczego "za wszelką cenę". 

Żeby zlokalizować problem bólu, jego specyfikę itd. czasem musimy wykonać tzw. test prowokacyjny, który może chwilowo nasilić reakcje bólowe, ale nie jest wykonywany "na siłę". Często podczas już samej terapii, fizjoterapeuta może trafić na tzw. punkty spustowe mięśni (włókna mięśniowe o wzmożonym napięciu), które faktycznie są dosyć nieprzyjemne i często pod wpływem ucisku "przenoszą" odczucia bólowe do innego miejsca. Są również techniki praktycznie bezbolesne - opierające się na anatomii powięzi (specyficzna łącznotkankowa "sieć" oplatająca narządy wewnętrzne, poszczególne grupy mięśniowe czy stawy) - do jej rozluźnienia używa się zazwyczaj delikatnego nacisku i niewielkiej siły.

Tak. Jeżeli pacjent posiada skierowanie od lekarza może od razu umówić się na cykl zabiegów, jeżeli nie posiada skierowania możliwa jest odpłatna wizyta u mgr. fizjoterapii. 

Koszt wizyty - 100 zł (jeżeli po wizycie, pacjent zapiszę się na cykl zabiegów w naszej przychodni, koszt wizyty maleje o 50zł)

Jeśli pacjent jest chory musi okazać zaświadczenie lekarskie o przebytej chorobie, po okazaniu zaświadczenia ustalany jest nowy dostępny termin.

Tak, wykluczając wyjątkowe sytuacje po konsultacji z terapeutą.

Pacjent powinien przygotować ręcznik oraz obuwie na zmianę. 

Pamiętaj, aby zadbać o czystość i higienę osobistą przed masażem.

Co to jest eWUŚ? Czy system eWUŚ dostarcza informacji o aktualnym stanie uprawnień? W jaki sposób mogę potwierdzić swoje prawo do świadczeń? Co mam zrobić, jeżeli otrzymam informację, że NFZ nie potwierdza moich uprawnień do świadczeń, a wiem że mam do nich prawo? Dlaczego muszę potwierdzić prawo do leczenia mojego dziecka? Przecież dzieci mają prawo do świadczeń... Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Tak. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

Wystarczy, że podasz w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do  ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymacją szkolną.

Jeżeli NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić poprzez:

i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia.

Konieczna jest weryfikacja uprawnień wszystkich osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej, także dzieci. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.
W przypadku, kiedy dziecko do 18 roku życia jest członkiem rodziny osoby nieubezpieczonej, za jego leczenie zapłaci budżet państwa. Tylko wtedy jednak, gdy dziecko jest obywatelem polskim.

Członkami rodziny są:

  • rodzice i dziadkowie jeżeli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • małżonkowie,
  • dzieci, własne i przysposobione, wnuki, dzieci obce dla których ustanowiono opiekę albo w ramach rodziny zastępczej ­ do ukończenia przez nie 18 lat. Jeżeli kształcą się dalej, do ukończenia 26 lat. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,