Reklamacje i skargi

Reklamacje i skargi

Reklamacje oraz skargi należy zgłaszać osobiście lub w formie pisemnej i adresować do kierownika działu którego dotyczą.

Stomatologia – lek. dent. Tytus Kuczkowski;
Rehabilitacja – kierownik Mirella Michalczuk-Cuban;